Gör din röst hörd över Sveriges mest spännande havsfiskevatten!

Det är dags för diskussion om Bratten. Sveriges förmodligen mest orörda Sporthavsfiske område.

 


Bifogar info om det samrådsmöte som vi på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) håller i med anledning av kommande fiskeregleringar på Bratten, och där vi hoppas att berörda sportfiskare deltar. Ärendet går ut på remiss efter sommaren och länsstyrelsen i Västra Götalands län har till uppgift att ta fram ett förslag på fiskeregleringar, då Bratten sedan 2011 är ett marint Natura 2000-område och att det därmed inom EU anses ha en särskilt värdefull natur vars biologiska mångfald ska skyddas. På Bratten fiskar vi sportfiskare främst i/kring ravinsystemet, vilket är det område som håller den största delen av områdets höga naturvärden, bland annat hornkoraller och sjöpennor. Länsstyrelsen kommer under kvällen att presentera de förslag på regleringar som diskuterats. Från förbundets sida anser vi att sportfiskets påverkansgrad borde anses så liten att kraftiga inskränkningar inte är acceptabla.
 
Sprid gärna denna info till bloggar och nyhetssidor, samt till personer som ni vet berörs av frågan. Komplett info och bakgrund, där ni kan plocka information eller använda som länk hittar ni här:
 
Bifogat finner ni också förbundets åsikter ihop med en bakgrundsbeskrivning, samt en karta (ange ”länsstyrelsen i Västra Götalands län” vid användning) över det utpekade Natura 2000-området.
 
Schemat för kvällen ser ut enligt följande:
 
18.30 – 18.50
Markus Lundgren, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
- Kort presentation
- Sportfisket på Bratten
 
18.50 – 19.00
Lena Tingström, Havs- och vattenmyndigheten
- HaV:s vägledning för fiskeregleringar i marina skyddade områden
 
19.00 – 19.30
Maria Kilnäs, länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Framtagande av fiskeregleringar för Bratten
 
19.30 –
Fika och diskussion (eventuellt gruppdiskussioner)
Sportfiskarna välkomnar alla synpunkter i frågan och hoppas därför att berörda sportfiskare kommer in med sina åsikter och erfarenheter kring fisket på Bratten.
 
OBS! Anmälan till samrådsmötet och mer information:
031-83 44 62
 
Plats:
Sportfiskarnas regionkontor Väst/Göteborg
Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg
 
Tid:
onsdag 19/6 kl. 18.30
 
Sportfiskarna bjuder på fika.
 
Välkomna!

 

Kommentarer

Populära inlägg